0929 679 345

0937 538 345

MỘT SỐ LỖI MẠNG INTERNET

 • Không thể kết nối đến máy chủ

 • Truy cập google chrome, Cốc cốc đơ, chậm, quay vòng vòng

 • Không xem được video trên Youtube

 • Không đăng nhập được Zalo

 • Không gửi được file đính kèm trong Zalo

 • Không vào Gmail được hoặc không thể gửi Gmail

 • Biểu tượng mạng wifi có chấm than màu vàng

 • Không thấy tên wifi hoặc đèn cab mạng không sáng

 • Dây mạng bị đứt, chập chờn

 • Không kết nối được máy chấm công

 • Không in được máy in kết nối mạng

 • Không vào được Lazada, Shopee...